Chính sách riêng tư

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã xây dựng chính sách này để các bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, giao tiếp, tiết lộ, và sử dụng thông tin cá nhân. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các trang web của các công ty, cá nhân, tổ chức mà chúng tôi có thể cung cấp liên kết.

Trang web Tuhu thu thập hai loại thông tin từ bạn:

(1) Thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi ( đăng kí thông tin tài khoản mua hàng, tài khoản thiết kế, tài khoản phân phối )

(2) Thông tin phi cá nhân, chẳng hạn như các trang web bạn truy cập khi truy cập vào trang web của chúng tôi hay địa chỉ IP của bạn...

Thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ để thực hiện những mục đích cụ thể và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của các cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Nếu bạn gửi thông tin phản hồi, câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin về các sản phẩm dịch vụ tới Tuhu, chúng tôi có thể yêu cầu tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại và để trả lời thắc mắc của bạn. Tuhu có thể thu thập và lưu trữ các thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để gửi cho bạn thông tin về Tuhu theo thời gian. Chúng tôi sẽ không spam bạn và chúng tôi sẽ không bán thông tin của bạn cho bên thứ ba.

Thông tin Phi cá nhân

Tuhu có thể thu thập thông tin thông qua giới thiệu, địa chỉ IP, và các biến môi trường khác nhau. "giới thiệu" là thông tin trình duyệt web của bạn đi cùng với máy chủ web Tuhu 'có tham chiếu tới URL từ nơi bạn đến. "địa chỉ IP" là một số được sử dụng bởi các máy tính trên mạng để xác định máy tính của bạn để dữ liệu có thể được truyền đến bạn. "biến môi trường" có thể bao gồm những miền mà từ đó bạn truy cập vào Internet, thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi, các loại trình duyệt web và hệ điều hành hay nền tảng được sử dụng, địa chỉ Internet hoặc các trang web mà bạn để lại khi ghé thăm trang web Tuhu.vn, các trang bạn truy cập, và địa chỉ Internet của trang web sau đó bạn đến thăm. Tuhu có thể thu thập thông tin địa chỉ IP để quản lý website của chúng tôi và để thu thập thông tin nhân khẩu học rộng.

Thủ tục an ninh

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ bằng biện pháp bảo vệ hợp lý an ninh chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng, hoặc sửa đổi. Chúng tôi duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và thủ tục để bảo vệ thông tin của bạn một cách hợp lý, chẳng hạn như hạn chế truy cập vào các file giấy, tường lửa, mã hóa, và các phương pháp xác thực an toàn. Chúng tôi có những biện pháp thương mại hợp lý để bảo đảm và bảo vệ thông tin được truyền thông qua trang web của chúng tôi, đặc biệt là dữ liệu cá nhân riêng tư, an ninh trên Internet không thể được đảm bảo.

Cập nhật

Chính sách này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi sẽ đăng những thay đổi về chính sách bảo mật , do đó bạn sẽ luôn luôn cập nhật được thông tin, làm thế nào chúng tôi sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào chúng tôi tiết lộ. Nếu một lúc nào đó chúng tôi quyết định sử dụng thông tin cá nhân theo một cách thức nào đó thì những thay đổi này sẽ được đăng, công bố trên trang web nàt.

Chúng tôi cam kết việc tiến hành kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc để đảm bảo rằng sự bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện các trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.