Điều khoản tham gia

1. Điều khoản

Khi truy cập vào trang web này, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải chấp nhận các ràng buộc về Điều khoản và điều kiện sử dụng , tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc ko có quyền truy cập vào trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi bản quyền và các văn bản luật về nhãn hiệu.

2. Sử dụng Giấy phép

a. Để truy cập vào trang web này bạn phải đủ 13 tuổi trở lên, trên 18 tuổi trở lên mới được sử dụng các dịch vụ thiết kế áo, dịch vụ nhà phân phối trên hệ thống

b. Giấy phép được cấp để bạn có thể tam thời tải về một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Tuhu, phi thương mại chỉ xem thoáng qua. Đây là việc cấp giấy phép, không phải là việc chuyển quyền sở hữu, nên theo giấy phép này bạn không thể:

i. Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;

ii. Cố gắng dịch ngược hay bẻ khóa bất kỳ phần mềm nào có trên trang web Tuhu: ví dụ như bẻ khóa công cụ thiết kế áo online, tấn công hệ thống thống kê, tài khoản nhà phân phối trên hệ thống;

iii. Xóa bỏ bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền từ các tài liệu;

iv. Chuyển các tài liệu cho người khác hoặc "nhân bản" tài liệu trên các máy chủ khác;

v. Tải lên, tải xuống, đăng, email, hoặc truyền bất kỳ nội dung trái pháp luật nào gây hại, đe dọa, lạm dụng, khiếm nhã, quấy rối, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, không đứng đắn, bôi nhọ, hận thù, hoặc bị phản đối , xâm lấn, hoặc xâm phạm các quyền của người khác, nhưng không giới hạn quyền của người nổi tiếng, sự riêng tư và sở hữu trí tuệ;

vi. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, tuyên truyền sai sự thật hoặc xuyên tạc tư cách của một người hoặc tổ chức;

vii. Truy cập, làm xáo trộn, hoặc sử dụng các khu vực ngoài phạm vi công khai của trang web.

c. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt bởi Tuhu bất cứ lúc nào nếu bạn vi phạm quy chế. Sau khi chấm dứt quyền được xem các tài liệu hoặc chấm dứt giấy phép, bạn sẽ bị hủy bỏ tài liệu đã được tải về thuộc sở hữu của bạn cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

3. Khuyến cáo

a. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Tuhu từ chối tất cả các điều kiện và bảo hành, chi tiết hay bao hàm, và từ đó họ từ chối và phủ nhận tất cả bảo hành khác, bao gồm nhưng không giới hạn, ngụ ý bảo đảm hoặc các điều kiện về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm khác về quyền sở hữu

b. Trường hợp luật của một điều kiện hoặc bảo hành, nghiêm cấm, Tuhu loại trừ hoặc thay đổi trách nhiệm dưới bất kỳ điều kiện hoặc bảo hành nào, mà điều kiện hoặc bảo hành này sẽ được coi là có nhưng sẽ được giới hạn cho hành vi vi phạm như sau :

i. Vi phạm liên quan đến hàng hóa:

- Sự thay thế của hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương;

- Sửa chữa hàng hóa đó;

- Thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương;

- Thanh toán chi phí sửa chữa hàng hóa.

ii. Vi phạm liên quan đến các dịch vụ:

- Cung cấp lại các dịch vụ;

- Thanh toán các chi phí của việc có các dịch vụ cung cấp lại.

4. Hạn chế

Trong trường hợp không có Tuhu hoặc nhà cung cấp không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm không giới hạn những thiệt hại về dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web của Tuhu , thậm chí nếu Tuhu hoặc đại diện được ủy quyền đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó.

5. Sửa đổi và Cập nhật

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Tuhu có thể bao gồm lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy, hoặc lỗi chụp ảnh. Tuhu không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình đều là chính xác, đầy đủ, hoặc cập nhật. Tuhu có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.Tuy nhiên, họ không làm vậy để thực hiện mọi cam kết cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

Tuhu không xem xét lại các trang web liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web liên kết đó. Hơn nữa, trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này chỉ được sử dụng cho sự tiện lợi và hiện có thể không còn hoặc không được duy trì, và cũng không đc chứng thực Điều khoản và Điều kiện sử dụng. Việc Sử dụng các trang web liên kết đó là nguy cơ của riêng của người dùng.

7. Điều Khoản Sử dụng sửa đổi

Tuhu có thể xem lại các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Khi sử dụng trang web này nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng hiện tại.

8. Luật pháp

Bất kỳ khiếu nại liên quan đến các trang web của Tuhu được bảo hộ bởi pháp luật của Nhà nước hiện hành mà không liên quan đến mâu thuẫn của quy định pháp luật.

9. Liên lạc với chúng tôi

Hãy gửi các câu hỏi hoặc ý kiến, gồm tất cả các thắc mắc liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, liên quan đến trang web này đến :

Tuhu.vn

Phone: 0906246898

Địa chỉ: Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm - Hà Nội